Home
Organisatie
Wet op het financieel toezicht
Downloads
Contact
Organisatie

 

  • Beethoven Beheer BV (beheerder)
    De beheerder van Woon- Winkel Fonds is Beethoven Beheer BV. De beheerder is belast met de dagelijkse leiding van het fonds alsmede verantwoordelijk voor aan-, verkopen en het beheer van onroerend goed dat ter belegging wordt aangehouden. Tevens draagt de beheerder zorg voor het werven van nieuwe participanten alsmede verricht hij de communicatie naar haar participanten toe. De bestuurders van Beethoven Beheer BV zijn de heren R.H.J.B. Knobben en F.Y.M. van Zinnicq Bergmann. Beide heren hebben geen belangen in de vastgoed beleggingen van het Woon- Winkel Fonds.

  • Stichting Vergelegen
    De 100% aandeelhouder van Beethoven Beheer BV is Stichting Vergelegen. Deze Stichting heeft ten doel het verwerven en tegen toekenning van certificaten houden van de aandelen in Beethoven Beheer BV. De Stichting heeft deze aandelen gecertificeerd. De certificaten van aandelen zijn uitgegeven aan een certificaathouder die geen zeggenschap heeft over het beleid en derhalve ook geen bestuurders kan benoemen of ontslaan. Deze certificaten kunnen niet worden verwisseld tegen aandelen. De bestuurder van de Stichting is de heer A.F. Derksen. De heer A.F. Derksen heeft geen belang in de vastgoed beleggingen van Woon- Winkel Fonds.

  • Raad van Advies
    Stichting Vergelegen kent een Raad van Advies. De Raad benoemt en ontslaat de leden van het bestuur van Stichting Vergelegen. De leden van de Raad worden benoemd door de Raad zelf. De taak van de Raad is het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur van Stichting Vergelegen omtrent het beleid. De Raad van Advies bestaat uit mevrouw E. Stroot. Mevrouw E. Stroot heeft geen belang in de vastgoed beleggingen van het Woon- Winkel Fonds.

De kosten die verband houden met bovenstaande entiteiten alsmede de beloningen van de diverse bestuurders worden voldaan uit de reguliere beheervergoeding van Beethoven Beheer BV.