(0341) 438 610 info@beethovenbeheer.nl

Vastgoedmanagement

 

Doelstelling voor Woon-Winkel Fonds

Woon-Winkel Fonds wil een degelijk en goed renderend vastgoedfonds zijn voor huidige en nieuwe beleggers met kwalitatief verantwoorde groei door te investeren in woningen en winkels verspreid over Nederland. Momenteel is het Fonds gesloten voor nieuwe toetreders.

Doelstellingen voor 2023

De belangrijkste doelstelling voor 2023 is de beleggingen van Woon-Winkel Fonds zodanig te “upgraden” en aan te passen, dat deze te allen tijde aan de veranderende eisen van de markt, zowel van de financiers als van de huurders, (blijven) voldoen. De speerpunten blijven ook in 2023 het optimaliseren van de huurinkomsten en beheersing van de kosten.

Asset-, Portfolio- en Propertymanagement

Beethoven Beheer heeft veel ervaring met Nederlands vastgoed. Zowel met aan- als verkoop, als met het effectief beheren van vastgoed. Beethoven Beheer doet het asset-, portfolio- en propertymanagement van Woon-Winkel Fonds op een actieve wijze, wat zorgt voor een sterke betrokkenheid met het vastgoed. Daardoor zijn eventuele risico’s, maar ook kansen en mogelijkheden voortdurend onder de aandacht. Voor de belegger een veilige gedachte. Beethoven Beheer realiseert het rendement op basis van gedegen beheer, onderhoud en waarde toevoegingen aan de portefeuille.

Voor meer informatie over de portefeuille van Woon-Winkel Fonds verwijzen wij u naar de website van Woon-Winkel Fonds.