(0341) 438 610 info@beethovenbeheer.nl

Beethoven Beheer B.V.

Beethoven Beheer beheert het vermogen van het Fonds en is conform het Prospectus verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleggingsbeleid en de financiële- en beleggingsadministratie van Woon-Winkel Fonds.

Beethoven Beheer heeft onder meer de volgende taken:

  • het bewerkstelligen dat het Fonds blijft voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving;
  • het berekenen van de Intrinsieke Waarde;
  • het opstellen van het (half)jaarverslag;
  • het bewaken van de belangen van de beleggers;
  • het onderhouden van de contacten met de beleggers;
  • het organiseren van de vergaderingen voor beleggers;
  • het bijhouden van de Participantenregister;
  • het bijhouden van het Register voor Obligatiehouders;
  • het uitkeren van de verschuldigde rente aan Obligatiehouders;
  • het asset- portfolio- en propertymanagement van de portefeuille van Woon-Winkel Fonds.
Rob Knobben

Rob Knobben

Directeur

Frans Stibbe

Directeur

Rowen van de Vlekkert

Controller

Martijn van der Heide

Vastgoedmanager

Anton van de Vendel

Junior Vastgoedbeheerder

Dennis ten Dam

Technisch Vastgoedbeheerder

Miranda Huizinga

Miranda Huizinga

Assistent Controller

Kasper de Boer

Projectmanager

Diana Erades

Office Manager / Directiesecretaresse

Vacature Vastgoed Secretaresse
Wet op het financieel toezicht

Beethoven Beheer heeft een vergunning krachtens de Wft  artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. De vergunning ligt op kantoor ter inzage en is tevens hier te downloaden. De vergunning is per 22 juli 2014 omgezet naar een AIFMD-vergunning.

AO/IB Verklaring

Beethoven Beheer B.V. beschikt als Beheerder in de zin van de Wft over een beschrijving van de Administratieve Organisatie en een systeem van Interne Beheersing (AO/IB) – als bedoeld in artikel 115y lid 5 van het Bgfo – die voldoet aan de vereisten van de Wft. De AO/IB functioneert effectief en overeenkomstig volgens deze beschrijving en de vereisten van de accountant.