(0341) 438 610 info@beethovenbeheer.nl

De Beheerder van Woon-Winkel Fonds, Beethoven Beheer B.V., heeft voor Woon-Winkel Fonds een herfinanciering van de gehele vastgoedportefeuille gerealiseerd. Er is met Handelsbanken een financiering overeengekomen voor Woon-Winkel Fonds van € 45 miljoen. De financiering heeft een looptijd van 5 jaar tegen een vast rentepercentage. Met deze financiering kan Woon-Winkel Fonds haar huidige financiering aflossen en ziet de Beheerder mogelijkheden om de portefeuille van het Fonds verder te verbeteren en uit te breiden.

De huidige portefeuille van Woon-Winkel Fonds is voor 57% opgebouwd uit commercieel onroerend goed. Een belangrijk deel hiervan betreft Perifere Detailhandel Vestiging (PDV) en supermarkten verspreid over Nederland. Het deel van de portefeuille dat uit woningen bestaat bedraagt 42%, dit zijn voornamelijk appartementen. 1% bestaat uit overig, zoals parkeerplaatsen.

De portefeuille genereert ruim € 6,6 miljoen bruto huurinkomsten en kent per ultimo 2021 een leegstand van circa 2,4%.

Beethoven Beheer B.V. heeft bij deze succesvolle herfinanciering ondersteuning gehad van Beaufort – Transformations and transactions. Verder werd Woon-Winkel Fonds juridisch bijgestaan door Baker & McKenzie.